Na tej spletni strani so zbrani programi, ki sem jih napisal pri vajah in seminarskih nalogah med dodiplomskim študijem na Fakulteti za računalništvo in informatiko v letih 1997-2002 in med podiplomskim študijem v letih 2002-2004. Mislim, da so včasih nekateri izmed njih prišli prav kakemu študentu, danes pa prav velike uporabne vrednosti nimajo več. A glede na to, da sem jih že zbral in pripravil spletno stran, naj ostanejo tu. Omenim naj še en program, povezan z mojim študijem, ki ga na tej strani ni - Silicijasti tarokist, ki sem ga napisal za diplomsko nalogo in ima svojo stran.