Programi 3. letnika

Modeliranje in simulacije
Leto: 1999/00
Predavatelj: Niko Zimic
Asistent: Miha Mraz
Programski jezik: GPSS
GPSS si sicer na zasluži čisto naziva programski jezik, je pa nekaj podobnega. Poleg tega je dokaj ogaben in pisanje tele seminarske naloge je bilo sila mučno. Naredila sva jo skupaj s Kemalom Posedijem in si kljub zelo spodobnemu rezultatu zavoljo muhavosti asistenta prislužila zgolj 9.
Dvigala: simulator štirih dvigal; program je kar vključen v poročilo (ločena koda se je izgubila, a spričo njene hude neuporabnosti škoda ni velika).

Principi programskih jezikov
Leto: 1999/00
Predavatelj: Ivan Bratko
Asistent: Dorian Šuc
Programski jezik: prolog
Tole je bila precej grozna seminarska naloga, za katero sem dobil 9 (tako da očitno kljub temu, da sem se z njo hudo namučil, nisem povsem uspel).
IDS: interpreter denotacijskih semantik; priložena so navodila, ki naj bi pojasnila, kaj to sploh je.

Vodenje projektov

Leto: 1999/00
Predavatelj: Franc Solina
Asistent: Ales Jaklič
Programski jezik: C++
Tale seminarska naloga naj bi delovala pod Linuxom, vendar nisem povsem prepričan, ali to za različico tule velja, ker dotičnega operacijskega sistema ne uporabljam in se mi zdi, da sem jo na zagovoru še nekaj popravljal - predvsem za makefile sumim, da ni docela ustrezen.

VP2: tvorba grafa iz seznama aktivnosti glede na njihove medsebojne odvisnosti, iskanje ciklov in tranzitivnih povezav v njem ter izpis Ganttovega diagrama.