Programi 2. letnika

Algoritmi in podatkovne strukture 1
Leto: 1998/99
Predavatelj: Igor Kononenko
Asistent: Rajko Mahkovic
Programski jezik: pascal, Delphi
Programski jezik za prvo nalogo je bil predpisan, za drugo pa poljuben, zato sva s sošolcem Boštjanom Kebrom izbrala obema všečni Delphi.
Množice: delo z različno implementiranimi množicami.
Dijkstra: prikaz delovanja Dijkstrovega algoritma za iskanje najkrajše poti v usmerjenem grafu.

Algoritmi in podatkovne strukture 2
Leto: 1998/99
Predavatelj: Boštjan Vilfan
Asistent: Boštjan Slivnik
Programski jezik: C++, Delphi
Programski jezik za prvo nalogo je bil predpisan, za drugi dve pa poljuben, zato sem izbral svoj priljubljeni Delphi.
Sortiranje: program, ki napiše program za sortiranje seznama izbrane dolžine.
Gramatika: izpis vseh začetkov besed (do izbrane dolžine), ki jih vsebuje jezik kontekstno neodvisne gramatike; sumim, da ne deluje povsem pravilno, četudi se to pri zagovoru ni izkazalo.
Nahrbtnika: optimalno polnjenje dveh nahrbtnikov.

Arhitektura računalniških sistemov 2
Leto: 1998/99
Predavatelj: Dušan Kodek
Asistent: Robert Rozman
Programski jezik: zbirni jezik za procesor Motorola 68xx
Programa sta tekla na računalniku s procesorjem Motorola 6802 in čipom za nadzor perifernih naprav Motorola PIA 6821, na katerega so bile priključene štiri svetilne diode in nekaj stikal. Pri drugem programu sta bila uporabljena dva taka računalnika, napisali pa smo ga skupaj s Simonom Pavovcem in - če me spomin ne vara - Miranom Mlakarjem.
Program 1: testiranje pomnilnika in prižiganje diod na štiri načine, ki se izbirajo z dvema stikaloma.
Program 2: prenašanje podatkov med dvema račuanalnikoma, kar se vidi po usklajenem prižiganju diod; možno je določati, kateri računalnik je sprejemnik in kateri oddajnik; delovanje utegne biti malce muhasto; priložen je opis programa.

Numerična matematika

Leto: 1998/99
Predavatelj: Bojan Orel
Asistent: Emil Žagar
Programski jezik: Matlab (morda ni ravno programski jezik, vsekakor pa se v njem programira)
Programe sem dal na svojo spletno stran precej po tistem, ko sem jih bil napisal, tako da je čisto mogoče, da sem kateremu pozabil priložiti kako datoteko. Ako se boš z njimi ukvarjal in boš opazil kak tovrsten spodrsljaj, sporoči, da ga popravim.

Hermit: računanje Hermitovega interpolacijskega polinoma in zlepka.
Fresnel: računanje integrala e^(-a * x) * S (x) dx, kjer je S (x) eden izmed Fresnelovih integralov, z Gauss-Laguerrovimi kvadraturnimi formulami in trapezno formulo.
Temperatura: računanje porazdelitve temperature v steni cevi; stena je debela d, notranji polmer cevi je kd, po njej teče tekočina s temperaturo Ttek, zunaj pa je temperatura Tzun; temperatura je opisana z enačbo T'' (r) + 1 / r * T' (r) = 0, kjer je r polmer; naloga je rešena s strelsko metodo in metodo Runge-Kutta četrtega reda.