Programi 1. letnika podiplomskega študija

Izbrana poglavja iz simboličnega računanja in računalniške aritmetike
Leto: 2002/03
Predavatelj: Marko Petkovšek
Programski jezik: Mathematica (morda ni ravno programski jezik, vsekakor pa se v njej programira)
Sprogramirati sem moral nek algoritem, ki ga nisem najbolje razumel, tako da mi ni bilo čisto jasno, kaj sem počel. Rezultat je bil sicer ocenjen z 10, vendar vseeno ne jamčim, da je brezhiben.
Abramov: aditivna dekompozicija hipergeometričnih členov z algoritmom Abramova; kaj to je, se da približno razbrati iz priloženega opisa.

Metode umetne inteligence
Leto: 2002/03
Predavatelj: Ivan Bratko
Programski jezik: Delphi
Tule smo imeli pri izbiri seminarskih nalog precej svobode in jaz se rad ukvarjam z računalniškim igranjem iger.
Trioomphant: program za igranje trioompha, ki uporablja algoritam alfa-beta ali iskanje z dokaznimi števili; o vsem tem in še čem se lahko podučiš v priloženi seminarski nalogi (ki je precej obsežna).

Odkrivanje zakonitosti v podatkih
Leto: 2002/03
Predavatelj: Blaž Zupan
Programski jezik: java (Delphi)
V indeksu sicer Blaža Zupana nimam napisanega kot predavatelja, ampak dejstvo je, da sem seminarsko nalogo delal pri njem. Predavanj pa niti ni bilo (razen enega uvodnega - navsezadnje smo nekje morali izvedeti, da predavanj ni). Posebnost tele seminarske naloge je, da je uporabna. To, da je uporabna, je seveda dobro; slabše je, da je to posebnost. Zadeva se najlaže uporabi z JBuilderjem, a tudi v kakem drugem okolju za delo z javo ni pričakovati težav.
Marko: luščenje podatkov s skritimi markovskimi modeli; delovanje programa je opisano v priloženem referatu s konference Informacijska družba 2004; program je bolj zapleten, kot bi bilo potrebno, in na nekaterih mestih mu ne bi škodila optimizacija.
DataSetter: naključna razdelitev množice datotek na izbrano število podmnožic; s tem sem pri preizkušanju Marka razdelil datoteke na učno in testno množico.