Programi 1. letnika

Programiranje 1

Leto: 1997/98
Predavatelj: Viljan Mahnič
Asistent: Franc Jager
Programski jezik: oberon
Programi so napisani v okolju Oberonom/F, za katerega se zdi, da je opuščeno, tako da pravzaprav ne vem, koliko so še uporabni (če bi se lahko reklo, da so sploh kdaj bili).

Vaja 1: izračun nekaterih matematičnih funkcij z neskončnimi vrstami.
Vaja 2: naključno premikanje po 'labirintu'.
Vaja 3: računanje skupnih deliteljev dveh števil.
Vaja 4: risanje poti izstrelka.
Vaja 5: zelo skromna grafična knjižnica.
Vaja 6: bisekcija (itarativno in rekurzivno).
Vaja 7: računanje razdalj med točkami.
Vaja 8: igra življenja - 'celice' se množijo in umirajo po danih pravilih (edina res zanimiva vaja).
Vaja 9: preverjanje, ali je beseda palindrom.
Vaja 10: branje ukazov in ugotavljanje, če ustrezajo vnaprej določenim modelom.
Vaja 11: tabela diplomantov in njeno urejanje.
Vaja 12: linearni seznam diplomantov in njegovo urejanje.
Vaja 13: prioritetna vrsta (linearni seznam) kot abstraktna podatkovna struktura in abstraktni podatkovni tip.
Vaja 14: prioritetna vrsta (tabela) kot abstraktni podatkovni tip.
Vaja 15: generični modul za delo s prioritetno vrsto.
Vaja 16: grafični urejevalnik (narejen z metodami ter s sporočili in odzivnimi procedurami).
Vaja A: izpis vseh permutacij neke množice črk.
Vaja B: razširitev tipa SET na poljubno število elementov.
Vaja C: generični modul za delo s priorotetno vrsto, kjer se prioriteta doda šele v odjemalcu.

Programiranje 2
Leto: 1997/98
Predavatelj: Saša Divjak
Asistent: Roman Dorn
Programski jezik: C, C++
Programi preverjeno delujejo pod AIXom 4, z nekaj popravki (ali celo brez) pa bi najbrž delovali tudi pod kakim drugim operacijskim sistemom. Točna navodila zanje se dobijo tule.
Vaja 1 (C): pretvarjanje rimskih številk v arabske in obratno.
Vaja 2 (C): računanje ničel polinoma po Newtonovi metodi.
Vaja 4 (C): sortiranje besedila.
Vaja 6 (C): računanje najkrajše razdalje med vozliščema usmerjenega grafa.
Vaja 7 (C): pretvorba računa iz ukazne vrstice v pre- in postfiksno obliko.
Vaja 8 (C): računanje največje vsote v številskem drevesu.
Vaja 3 (C++): izločanje komentarjev iz cejevskih in javanskih programov.
Vaja 5 (C++): vodenje preproste baze podatkov o študentih.
Vaja 6 (C++): vrsta, sklad in urejen seznam.
Vaja 7 (C++): branje, izpisovanje, seštevanje in množenje matrik.